Klankschalen

klankschaalconcerten

Herkomst

Metalen klankschalen, zoals we ze nu kennen, werden hier in het westen vermoedelijk voor het eerst opgemerkt rond 1970. De schalen komen uit het Himalaya gebied, zelden uit Tibet, meestal uit India, Nepal of Bhutan. Na de Chinese inval, oktober 1950, in Oost-Tibet door het Chinese leger, zijn veel Tibetaanse monniken gevlucht. Hoofdzakelijk naar Nepal en India. Geldnood zorgde voor een ware uitverkoop van sacrale en religieuze voorwerpen. De Tibetaanse vluchtelingen waren genoodzaakt hun ballingschap te bekostigen met handeldrijven. Hun koopwaar was grotendeels afkomstig uit de gastlanden waar ze noodgedwongen verbleven. Tijdens de spirituele hippietijd groeide de belangstelling voor het boeddhisme enorm, hierdoor veroverden de klankschalen de wereld.

Oude traditie

De traditie van het werken met klanken en tonen is in de oosterse culturen al meer dan 2500 jaar oud. Vooral in Boeddhistische kloosters werd klankmassage toegepast. In deze landen maakt men niet alleen muziek voor de ontspanning, maar ook ter voorkoming van ziekten en het bevorderen van de lichamelijk en geestelijke ontwikkeling. De Hopi indianen, Rudolf Steiner, maar ook Nostradamus, voorspelden revolutionaire ontwikkelingen voor het eind van de twintigste eeuw, op het gebied van klanktoepassing in de geneeskunde. Men spreekt over de inwerking van klanken op de menselijke energie via de Chakra’ s.

Samenstelling

Over de samenstelling van de metalen klankschalen lopen de meningen uiteen. De meest gangbare stelling is dat de schalen een legering zijn waarin zeven metalen, verwijzend naar zeven planeten verwerkt zijn. Goud  – Zon Zilver  – Maan Kwik    – Mercurius IJzer   – Mars Koper  – Venus Tin    – Jupiter Lood    – Saturnus

De mens

Ieder mens heeft zeven Hoofdchakra’s. Chakra wil zeggen rad, schijf of wiel van vuur (Sanskriet). De Chakra’ s passen binnen een integrale mensopvatting of holistische visie en worden gezien als energiecentra. Ze beschikken over een eigen kleur en een bijbehorende toonhoogte. Tijdens de klankschaalmassage spelen de Chakra’ s een grote rol en wordt de mens behandeld, niet de kwaal, hoewel door een klankschaalmassage dikwijls kwalen worden verlicht.

Wie een klankschaalmassage wenst te ervaren, kan het beste gemakkelijk zittende kleding dragen. Een klankschaalmassage is een individuele behandeling en elke behandeling is een afgerond geheel.

Een klankschaalmassage is in de eerste plaats een verinnerlijking, gericht op mensen die beseffen dat hun leermeester in het eigen wezen besloten ligt. De klanken bevorderen de innerlijke groei en geven inzicht in de eigen vermogens. Hoor en voel je eigen trilling in het diepste van je wezen.

Werking

Werken erg rustgevend en verminderen spanningen. Harmoniseren en versterken de Chakra’ s. Scheppen een sacrale sfeer. Verhogen het bewustzijn en de concentratie. Werken zuiverend en reinigen de aura Versterken het helder waarnemen en de intuïtie. Werken ondersteunend bij Reiki, gebed en meditatie. Versterken aromatherapie en Bachbloesem. Verzachten leed en lossen blokkades op.

Ervaringen

Sommige mensen maken prachtige droomreizen en zien schitterende kleuren tijdens een klanksessie. Andere ontvangers herinneren zich flarden uit  het verleden. Bijna iedereen ervaart een klanksessie als ontspannend en tegelijkertijd vitaliserend.

Trillingen

Elke klank komt op een bepaald gebied het lichaam binnen. Door het trillen van de klankschalen en de lang aanhoudende toon die ze voortbrengen gaat ons lichaam meetrillen. Water is een medium dat heel snel meetrilt en ons lichaam bestaat voor meer dan 70% uit water. Vandaar dat we gemakkelijk beïnvloed worden door geluid. Een ziekte heeft te maken met een verstoorde balans in ons lichaam, een teveel of een tekort. De klanken stimuleren het lichaam weer om het teveel af te voeren en het tekort aan te vullen. De trillingen maken los en ordenen. Je wordt er lekker ontspannen van, maar het kan ook de nodige emoties losmaken. Geniet van dit pulserende wonder, geef je over aan een spirituele klankreis vol tonen en boventonen.

Klankkleur

Iedere schaal heeft een eigen klankkleur, karakter, toonzetting en vibrerend geluid. Die wordt verkregen door de samenstelling van de legering te wijzigen en door onderscheid te maken in grootte en vorm.

Technieken

Klankschalen geven op verschillende manieren hun zingende toon prijs. Vaak wordt een klopper van een bepaalde grootte gebruikt. Hiervoor zijn geen richtlijnen. Bij het woord ‘klopper’ moet men denken aan slagwerkstokken, met vilt bekleed. De ene schaal klinkt beter met een wat zachtere klopper, de andere met een hardere. Een algemene stelregel is wel, dat bij grotere schalen ook grotere kloppers horen, die de volle klankrijkdom hoorbaar maken en dat men bij kleine schalen ook beter kleinere kloppers kan nemen. Elke klopper haalt echter weer een andere toon naar voren uit het scala van grond- en boventonen. Er bestaan minstens vijf basistechnieken om klanken aan de klankschalen te ontlokken, behalve het aanslaan met de diverse kloppers kun je ook de schalen laten zingen.(“de singing bowls”) Dit kan met ronddraaiende bewegingen van een gladde stok om de rand van de schaal. Ook kun je door het vullen van de schaal met water andere tonen ontlokken.

Contra-indicaties    

De kracht van klankschalen moet niet worden onderschat. Een onprettige sensatie zal de klankschaalmassage beëindigen. Wat als onaangenaam wordt ervaren moet ernstig worden genomen. Klankschaalmassage bij mensen met een ernstige aandoening is af te raden, zonder voorafgaand overleg met een dokter.

Rustgevend

Klankschaalmassage is rustgevend. Door de klanken kan het zijn dat er weerstand of negativiteit loskomt in de vorm van kwaadheid of angst, maar meestal werkt een massage ontspannend. Het nodigt uit tot luisteren naar onszelf en brengt ons in contact met onze innerlijke kwaliteit. De ervaring is dat een klankschaalmassage helpt om beter met spanningen om te gaan, vaak verbetert de nachtrust. De lichaamsdoorbloeding wordt zodanig dat een betere afvoer van afvalstoffen plaatsvindt en het lichaam levendig aanvoelt. Tussen de klanken van de klankschalen zijn ook rust / stilte periodes. Deze zijn nodig om de kracht van de klankschalen optimaal te kunnen integreren.

Weerstanden

De klank van de schalen doet iets met ons; hij roept gedachten,  emoties, lichamelijke bevindingen, beelden en trance-ervaringen op en wij doen iets met de klank. We kunnen hem toelaten of we kunnen hem afsluiten. Als we ons afsluiten voor de klankschalen, is er toch een werking waarmee we aan de slag kunnen! Er ontstaan weerstanden. Deze weerstanden kunnen zich op verschillende manieren duidelijk maken; bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke pijn; emoties zoals woede of verdriet. Hoe men reageert kan ook afhangen van verschillende factoren zoals: de actuele stemming, de kracht van het ego, actuele conflicten en de huidige situatie.