Rainbow Reiki ® 2e graad

Rainbow Reiki 2e graad cursus

is de “Hoge school” van het spirituele lichtwerk en voor veel geesthelers en holistisch werkende medici wereldwijd tot basis van hun dagelijkse helingspraktijk en de persoonlijkheidsontwikkeling  geworden.

In de 1. graad van de traditionele Usui Reiki en de Rainbow Reiki® werden de vaardigheden gewekt, Reiki, de spirituele levensenergie, door het opleggen van de handen voor jezelf en voor anderen op ieder moment gereed te hebben.  De eigen levenskrachten worden daarbij niet gebruikt. Er wordt een extreem krachtige bescherming tegen het overbrengen van heler ziektes opgebouwd en er wordt voor gezorgd dat op andere personen tijdens een behandeling niet onbewust disharmonische energie patronen worden over gedragen. De vier traditionele inwijdingen van deze graad van opleiding van de  Rainbow Reiki zijn zo werkingsvol, dat er geen verdere oefeningen, geen bijzondere levensstijl,  of mentaliteit nodig is, om de pas geleerde helende krachten een leven lang te behouden. Niets kan een mens, die een keer correct in de Rainbow Reiki is ingewijd, deze kracht ontnemen. 

De brug naar spiritualiteit

De 2. graad breidt de 1. graad uit met tien uiterst effectieve werktuigen. 

Door nog een traditionele inwijding worden een aantal technieken, die in het Japans “Oku Den” (het geheime weten) genoemd worden, toepasbaar. Bovendien worden de krachtige  Noëtische[1] symbolen, mantra‘s en bijzondere technieken van de Rainbow Reiki overgebracht, waarvan de mogelijkheden nog eens ver boven die van de traditionele Usui-Reiki uitgaan. 

De tien uiterst effectieve werktuigen zijn …

  1. De ruimte- en tijd onafhankelijke overdracht van Reiki (afstandsbehandeling) door een spiritueel communicatiekanaal, welke via het persoonlijke Hogere zelf georganiseerd wordt door middel van een symbool en een mantra van de traditionele Usui-Reiki.
  2. Het direct overbrengen van de Reiki- kracht op het niveau van een wezen, in welke gewoontepatronen van alle soorten opgeslagen zijn (mentaal heling) en de daardoor veroorzaakte doelmatige harmonisering van problematische gedragspatronen, overtuigingen, neurotische patronen, beoordelingssystemen, angsten en trauma’s door middel van affirmaties en Reiki. Daarvoor worden onder andere de Chakra-Energie kaarten gebruikt, die 126 uiterst werkzame, chakra georiënteerde affirmaties voor de doelmatige en daarmee bijzonder effectieve mentaal heling met Reiki klaar zetten en natuurlijk een krachtig symbool met zijn mantra, dat tot TUR behoord. Met deze  Chakra-Energie kaarten kun je door middel van het op ieder affirmatie kaart aangebrachte symbool spirituele essences in water en olie maken, die de heling en persoonlijkheidsontwikkeling ondersteunen kunnen.
  3. De versterking van de Reiki- krachtstroom bij iedere soort van toepassing door het derde symbool van de traditionele Usui-Reiki.
  4. De inrichting van stationaire Reiki-velden (ruimtereiniging, Rainbow Reiki Douche), die voor langere tijd zelfstandig werkzaam zijn. 
  5. De Activering van het 6. Chakra met een bijzonder symbool en de verbetering van de energetische communicatie van dit belangrijke energiecentrum met ieder lichaamsbereik welke met dit symbool en zijn mantra behandeld worden.
  6. De heling, stabilisering en systematische ontwikkeling van het 3. Chakra en van de Hara door een overeenkomstig Rainbow Reiki® symbool. Dit is bijzonder belangrijk voor bovengemiddelde spiritueel begaafden, zoals geest helers, lichtwerkers, mediums, indigokinderen en sterrenkinderen. 
  7. Het losmaken van  geblokkeerde energiestromen op alle niveaus met nog een Noëtisch symbool en zijn mantra.
  8. Het erbij betrekken van andere helende energieën, zoals bloesem essences, homeopathie, helende stenen, kruiden in Rainbow Reiki afstandsbehandelingen door een Noëtisch symbool en zijn mantra.
  9. Het erbij betrekken van de sterke en veel omvattende helende krachten van de Medicijnboeddha, Yakushi Nyorai, in ieder helende sessie door een Noëtisch symbool en zijn mantra.

10.Falayna Say®  – De nieuwe, (r)evolutionaire afstandsbehandeling van de  Rainbow Reiki, die maar acht minuten nodig heeft en totaal nieuwe helingstoepassingen biedt. 

Vanuit deze tien basiselementen laten zich met weinig inspanning oneindig vele nuttige secundaire technieken afleiden. De afzonderlijke werktuigen kunnen voorts op talloze manieren gecombineerd worden. 

Opdat de  2. graad functioneert, worden, door een verdere inwijding in de acht symbolen en de acht mantra’s van de Rainbow Reiki®  2. Graad, deze traditionele werktuigen van de opgeleide meester aan zijn leerlingen overgedragen. De vorm van energie waarmee direct gewerkt wordt blijft in het gehele Reiki systeem altijd gelijk. Er komt dus in de 2. graad geen “Super-Reiki” erbij. Reiki is Reiki. Maar na het 2. graad seminar stroomt de helende kracht wezenlijk sterker – en bovendien is er het krachtsymbool!

De achtergrond van de 2. graad Rainbow Reiki®  in het bijzonder en het gehele Usui Reikisysteem in het algemeen worden beter begrepen door het esoterisch weten over de Polynesische Huna traditie erbij te betrekken. 


Tweedaags seminar  á  € 795,- incl. BTW p.p.

en afdracht aan Walter Lübeck®

Herhaling á  € 150,- incl. BTW p.p.

Inbegrepen bij 1e keer:

– De Nederlandse handleiding van het seminar a ongeveer 170 pagina’s

– een set Chakra Energy Kaarten ( engels of duits) van Walter Lübeck®

Voorwaarden: Traditionele Usui Reiki 1 of Rainbow Reiki® 1.