Disclaimer

Disclaimer – uitsluiting van aansprakelijkheid

Opstellers verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Aquarius Spiritueel centrum. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de eigenaren is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Aquarius Spiritueel centrum staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden die via de website van De Zaak, via hyperlinks, banners of andere links bereikt kunnen worden en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden.

De op deze website voorgestelde technieken en informaties kunnen en zouden noch als medische therapie, noch gebruikt moeten worden om te komen tot medische diagnoses.

De op deze website voorgestelde technieken en informaties mogen alleen in het daarvoor geldende kader van de vakkundige heelkunst geldende wetten toegepast worden.

De op deze website voorgestelde technieken en informaties zijn niet wetenschappelijk onderbouwd noch nawijsbaar. Ze baseren zich uitsluitend op persoonlijke ervaringen van de auteurs en hun gebruikers.

De op deze website voorgestelde technieken en informaties zouden moeten dienen tot verdere ontwikkeling en als persoonlijke informatie voor geïnteresseerden.

Wij raden uitdrukkelijk aan, om bij verdacht op een ziekte een door de overheid toegelaten medicus te consulteren.